Auto izlozes noteikumi

Rīga, 20.04.2016.

Preču un pakalpojumu loterijas
„Baltijasmaratoni auto izloze”
Noteikumi

 

1. PREČU IZPLATĪTĀJS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:
1.1. Loterijas organizators – SIA „SKANDI MOTORS”, reģistrācijas Nr. 40003532750, juridiskā adrese: Lielirbes iela 32, Rīga LV-1046, Latvija.
1.2. Preču un pakalpojuma sniedzējs – SIA „KT Agency”, turpmāk tekstā „Baltijasmaratoni”, reģistrācjas Nr. 40103757235, juridiskā adrese: Rudens iela 1, Alderi,Ādažu novads, LV-2164.NĀS NOTEIKUMI:

2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
2.1. Loterija notiek 6 (sešos) ‘’Baltijasmaratoni’’ organizētajos sporta projektos Latvijas teritorijā:
2016.gada 5.jūnijā, Jūrmalas velomaratons (Jūrmala)
2016.gada 2.jūnijā, Jūrmalas krāsu maratons (Jūrmala)
2016.gada 23.jūlijā, SMScredit.lv Rīgas MTB velomaratons (Rīga)
2016.gada 13.augustā, Jūrmalas skrituļslidošanas festivāls (Jūrmala)
2016.gada 20.augustā, Liepājas velomaratons (Liepāja)
2016.gada 8.oktobris, Jūrmalas MTB velomaratons (Jūrmala)

3. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
3.1. Loterijas norises laiks ir no 2016.gada 5.maija līdz 2016.gada 8.oktobrim.

4. BALVU FONDS:
4.1. Automašīna Nissan Pulsar 1,2 DIG-T 115zs Visia 6MT (1 gab.) – 14105,31 EUR (četrpadsmit tūkstoši simtu pieci eiro un 31 centi) vērtībā. Laimesta automašīnas Nissan Pulsar pieļaujamais nobraukuma limits ir 1000 km.

5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. Loterijā var piedalīties jebkurš „Baltijasmaratoni” organizēto projektu dalībnieks vecumā no 18 gadiem, kurš ir veicis reģistrāciju mājas lapā www.baltijasmaratoni.lv vai sacensību dienā, ne vēlāk kā 1h pirms starta, reģistrācijas teltī, apmaksājis dalības maksu un sasniedzis finiša līniju vismaz 3 (trīs) no 6 (sešiem) 2.punktā norādītajiem sporta projektiem.
5.2. Reģistrējoties jānorāda :
Vārds
Uzvārds
Dzimšanas gads
Tālruņa numurs
Komanda (ja tāda ir)
Pilsēta
Valsts

5.3. Dalībnieku izmaksas atkarīgas no izvēlētā reģistrācijas veida un reģistrēšanās laika. Piemēram, 2016.gada 5.jūnija velomaratonam:

Reģistrācijas datumsSporta brauciensTautas brauciensĢimenes brauciens
Reģistrējoties līdz 31.04.2016.8 EUR7 EUR5 EUR
Reģistrējoties no 01.05.2016. līdz 22.05.201610 EUR8 EUR5 EUR
Reģistrējoties no 23.05.2016. līdz 02.06.2016.15 EUR9 EUR5 EUR
Reģistrējoties no 05.06.2015. un reģistrējoties sacensību dienā20 EUR20 EUR10 EUR

5.4. Loterijā nepiedalās „Baltijasmaratoni” organizēto projektu dalībnieki, kuri nav veikuši dalības maksas apmaksu vai nav aizpildījuši korekti pieteikuma anketu, vai nav sasnieguši finišu vismaz 3 (trijās) no 6 (sešiem) 2.punktā norādītjaiem sporta projektiem (sacensībām).
5.5. Loterijas dalībnieks, reģistrējoties vienam vai vairākiem 2016.gada “Baltijasmaratoni’’ organizētaja sporta projektiem (sacensībām), piekrīt tā datu iekļaušanai, apstrādei un izmantošanai SIA “KT Agency” un SIA „SKANDI MOTORS” datu bāzē.

6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 10 000 dalībnieku. Potenciālā iespēja laimēt 1 no 10 000.

7. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
7.1. 1 (viens) laimētājs un 1 (viens) rezerves laimētājs tiks noteikti no visām reģistrācijām trijos „Baltijasmaratoni” organizētajos sporta projektos 2016. gada laikā pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus uz Jūrmalas MTB velomaratona, kura norise plānota 2016. gada 8.oktobrī, apbalvošanas skatuves (vietai nav precīza adrese, tā atrodas Majoros, starp Kaiju un Ērgļu ielām, skatuve labi redzama pludmales zonā), izvelkot laimīgo dalībnieka reģistrācijas karti, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
7.2. Izlozē piedalās katrs 5. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

8. LAIMĒTĀJA IZZIŅOŠANAS KĀRTĪBA UN LAIMESTA SAŅEMŠANA
8.1. Lai saņemtu balvu, personai jāpiedalās ar savu klātbūtni “Baltijasmaratoni” organizētā projekta “Jūrmalas MTB velomaratons” apbalvošanas ceremonijā 2016. gadā 8. oktobrī, ceremonijas apbalvošana un laimīgā noteikšana un paziņošana norisināsies plkst.15:00, laimētajai personai ir jābūt uz vietas vēlākais 16:00, līdzi ņemot personas apliecinošos dokumentus – pasi vai ID karti, un pēc laimētāja nosaukšanas jāpiesakās uz skatuves.
8.2. Ja primārais noteiktais laimētājs 2016. gada 8. oktobrī neierodas ( nepiesakās uz skatuves) stundas laikā pēc laimētāja paziņošanas, t.i., līdz plkst. 16:01, tiesības saņemt balvu pāriet izlozes kārtībā noteiktajam rezervistam, kuram jāpiesakās uz skatuves ne vēlāk, kā stundas laikā pēc konkrētā laimētāja paziņošanas, ne vēlāk kā 17:01. Pēc termiņa notecēšanas ( nepiesakoties ne sākotnēji izvēlētajam laimētājam, ne rezerves laimētājam), balva vairs netiek izlozēta un paliek organizatora SIA “SKANDI MOTORS” īpašumā.”
8.3. Laimējušajai personai būs jāparaksta balvas saņemšanas akts, savukārt balvas nodošana faktiskā valdījumā un reģistrācija uz laimētāja vārda notiks 5 (piecu) darba dienu laikā pēc laimētāja noteikšanas dienas.

8.4. Laimētājs un tā fotogrāfija tiks publicēta www.baltijasmaratoni.lv mājas lapā līdz 2016.gada 10.oktobra plkst.23:59:59.

9. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
9.1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2016. gada 10.oktobrim, iesniedzot SIA „SKANDI MOTROS” Lielirbes ielā 32, Rīga, motivētu rakstveida iesniegumu.
9.2. Pretenzija tiks izskatīta un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

10. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
10.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “KT Agency” un SIA “Skandi Motors” darbinieki vai to ģimenes locekļi.

Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, tiks publicēti mājas lapā www.baltijasmaratoni.lv.

Sagatavoja:
Maija Gruzdeva