6 Oct

Jūrmalas MTB velomaratons

NOLIKUMS

MTB Kalnu riteņbraukšanas sacensību un bērnu riteņbraukšanas sacensību nolikums
Jūrmalas novada teritorijā
2018. gada 6. oktobrī

Mērķis
Veicināt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās;
Popularizēt kalnu riteņbraukšanas sportu Jūrmalas pilsētā;
Veicināt Jūrmalas jauniešu pozitīvo attieksmi riteņbraukšanas sportam un sportiskam, aktīvam un veselīgam dzīves stilam;
Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties veselīgā sporta nodarbē;
Paaugstināt Latvijas un Jūrmalas pilsētas kalnu riteņbraucēju meistarības līmeni;
Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;

Organizators
acensības organizē SIA Alpha Baltic Media sadarbībā ar Jūrmalas novada domi un Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.
SIA „Alpha Baltic Media”, Stabu iela 19, Rīga, LV-1011, tālr. +371 67844425, sport@alphabaltic.lv

Tiesneši

Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprinātā tiesnešu brigāde
Sacensību galvenais tiesnesis – Ita Erta

Distances

47 km Sporta MTB distance. Distances veikšanas laikā satiksme īslaicīgi tiek apturēta abos braukšanas virzienā(os) – trases ir daļēji slēgtas satiksmei, līdz ar to, lūdzam, vietās, kur satiksme netiek apstādināta, ievērot CSN prasības. Trase marķēta šķēršļotā apvidū (lauku, mežu, zemes ceļi, takas, ūdens šķēršļi). Starta finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Laika limits distances veikšanai 2 h 30 min. Dalībniekiem, kuri Priedaines dzelzsceļa stacijas pārbrauktuvi sasniegs vēlāk kā 40 minūtes pēc distances starta sacencību tiesneši var liegt iespēju turpināt distanci.

47 km Tautas MTB distance. Distances veikšanas laikā satiksme īslaicīgi tiek apturēta abos braukšanas virzienā(os) – trases ir daļēji slēgtas satiksmei, līdz ar to, lūdzam, vietās, kur satiksme netiek apstādināta, ievērot CSN prasības. Trase marķēta šķēršļotā apvidū (lauku, mežu, zemes ceļi, takas, ūdens šķēršļi). Starta finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Laika limits distances veikšanai 2 h 30 min. Tautas distancē aizliegts piedalīties licenzētiem sportistiem ( sportistiem ar LRF licenzēm) izņemot MT1, MT2, FT1 un FT2 grupu dalībniekus. Dalībniekiem, kuri Priedaines dzelzsceļa stacijas pārbrauktuvi sasniegs vēlāk kā 40 minūtes pēc distances starta sacencību tiesneši var liegt iespēju turpināt distanci.

10 km Ģimenes brauciens. Distance marķēta pludmales zonā no Dzintariem līdz Lielupes iztekai jūrā. Starta finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Laika limits distances veikšanai 1 h 30 min.

300 m – 1000 m bērnu brauciens. Distance iekārtota starta/finiša zonā Majoru pludmalē.

Sacensību programma
Sacensības notiek 2020. gada 27. septembrī Jūrmalā.
Starta/finiša zona atrodas pludmales nogabalā posmā no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā līdz pludmales nogabalam Emelīnas iela – Pūpolu iela.

 

9:30Sākas reģistrācija un numuru izsniegšana
10:00Noslēdzas reģistrācija bērnu distancei
10:00Noslēdzas numuru izsniegšana bērnu distancei
10:30Starts bērnu distancei
11:30Beidzas reģistrācija sporta distancei
11:30Beidzas numuru izsniegšana sporta distancei
11:45Atvērti koridori sporta distancei
11:45Beidzas reģistrācija tautas distancei
11:45Beidzas numuru izsniegšana tautas distancei
12:00Starts sporta distancei
12:00Beidzas reģistrācija ģimenes distancei
12:00Beidzas numuru izsniegšana ģimenes distancei
12:05Atvērti koridori tautas distancei
12:15Starts tautas distancei
12:20Atvērti koridori ģimenes distancei
12:30Starts ģimenes distancei
12:40Bērnu distances apbalvošana
~13:15Paredzams finišs ģimenes distancei
~13:30Paredzams finišs sporta distancei
~13:45Paredzams finišs tautas distancei
14:30Apbalvošana sporta un tautas distancēm
14:00Laika limits ģimenes distancei
14:30Laika limits sporta distancei

Dalības maksa

 • Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 04.10.2018. plkst. 23:59   www.maratoni.lv
 • Reģistrācija sacensību dienā notiek starta/finiša zonā reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 9:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 30 min pirms starta.
 • Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa viņam netiek atgriezta.
Reģistrācijas datumsSporta distanceTautas distanceĢimenes distanceBērnu distance
Reģistrējoties līdz 03.10.201810 EUR10 EUR5 EUR5 EUR
Reģistrējoties sacensību dienā15 EUR15 EUR10 EUR10 EUR
 • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai (4. oktobris), rakstot uz sport@alphabaltic.lv. Pēc reģistrācijas noslēgšanās jāmaksā pilna sacensību organizatoru noteiktā cena attiecīgajā distancē.
 • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes/kļūdas/izmaiņas iespējams veikt līdz 3. oktobrim par to paziņojot rakstiski: sport@alphabaltic.lv
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.
 • Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas pirms sacensību sākuma;

 

Dalības maksā iekļauts

 • ēdināšana pēc finiša
 • dalībnieku aprīkojums (numuri, čipi, savilcēji, adatas, trašu kartes, bezmaksas ūdens nodrošinājums);
 • dzirdināšanas punkti distancē;
 • profesionāli sagatavota trase;
 • velosipēdu serviss sacensību vietā;
 • apsardzes pakalpojumi sacensību vietā;
 • balvas no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem
 • medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos;
 • Īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļas saņemšana pēc distances finiša.

Starta vietu ieņemšana

Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā.
Numuri tiek piešķirti balstoties uz reģistrācijas datumu – sporta, tautas un ģimenes distancēs.
Bērnu distancē koridori tiek veidoti pēc vecuma grupām, meitenes un zēni startē atsevišķi.

Vietas pa koridoriem

KoridorsSporta distanceTautas distanceĢimenes distance
1.1-1001001 – 12002001-2200
2.101-2001201-14002201-2400
3.Utt.Utt.Utt.

Dalībnieka numurs un laika mērīšanas čips
Sacensību numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā reģistrācijas teltī
Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta reģistrācijas teltī.
Numuriem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.
Dalībnieku numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.
Speciālas laika mērīšanas ierīces – čipi būs iestrādāti numuros.
Laika čipi nav jāatgriež.

Aktivitātes sacensību vietā

 • ēdināšana
 • velosipēdu serviss
 • medicīniskās palīdzības brigāde
 • apsardzes pakalpojumi
 • izbraukuma tirdzniecība
 • piepūšamās atrakcijas bērniem
 • radošās darbnīcas un spēles
 • svinīgā apbalvošanas ceremonija

Vecuma grupas

Sporta distance

VīriešiSievietes
Grupas kodsVecuma grupaGrupas kodsVecuma grupa
MS12000.-2001.g.FS12000.-2001.g.
MS21985.-1999.g.FS21985.-1999.g.
MS31973.-1984.g.FS31973.-1984.g.
MS41963.-1972.g.FS41963.-1972.g.
MS51962.g. un vecākiFS51962.g. un vecāki

Tautas distance

VīriešiSievietes
Grupas kodsVecuma grupaGrupas kodsVecuma grupa
MT12004.-2005.g.FT12004.-2005.g.
MT22002.-2003.g.FT22002.-2003.g.
MT31985.-2001.g.FT31985.-2001.g.
MT41963.-1984.g.FT41963.-1984.g.
MT51955.-1962.g.FT51955.-1962.g.
MT61954.g. un vecākiFT61954.g. un vecāki

Bērnu distance

VīriešiSievietes
Grupas kodsVecuma grupaGrupas kodsVecuma grupa
VB02014.g. un jaunākiSB02014.g. un jaunāki
VB12014.g. un jaunākiSB12014.g. un jaunāki
VB22012.-2013.g.SB22012.-2013.g.
VB32010.-2011.g.SB32010.-2011.g.
VB42008.-2009.g.SB42008.-2009.g.

Bērnu distance – B0 grupā startē tikai ar līdzsvara velosipēdiem (piemēram Dip Dap) līdz 4 gadu vecumam

Ģimenes distance

VīriešiSievietes
Grupas kodsVecuma grupaGrupas kodsVecuma grupa
MG52006.-2007.g.FG52006.-2007.g.

Apbalvošanas ceremonija

Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā.   Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

Sporta distance:

 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupā atsevišķi pa dzimumiem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

Tautas distance:

 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupā atsevišķi pa dzimumiem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

Bērnu distance:

 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupā atsevišķi pa dzimumiem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

Ģimenes distance:

 • Ģimenes distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiek fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas pārsteiguma balvas no sadarbības partneriem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

Komandu vērtējums

 • Komandas tiek vērtētas atsevišķi sporta un tautas distancēs.
 • Minimālais dalībnieku skaits, ko drīkst pieteikt komandā, lai iekļautu komandu vērtējumā, ir 4 dalībnieki.
 • Visiem komandas dalībniekiem, arī, ja tie reģistrējas individuāli, jābūt norādītam precīzam komandas nosaukumam.
 • Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots.
 • Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa. Gadījumā ja šādi nevar noteikt labāko komandu, augstāku vietu izcīna komanda kuras ātrākais sportists ir izcīnījis augstāku vietu.
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, kausu un diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas komandu vērtējumā sporta un tautas distancēs.
 • Komandu kopvērtējums netiek izdalīts atsevišķi vīriešiem un sievietēm.
 • Komandas var reģistrēt kā uzņēmumu, klubu vai neatkarīgās komandas
 • Nav ierobežota dalībnieku pilsonība.

Vispārīgie noteikumi

 • Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.
 • Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.)
 • Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā un nav paredzēts braukšanai pa ielām. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.
 • Sacensībās ir aizliegts piedalīties ar e-bike tipa velosipēdiem ( velosipēdi kuri aprīkoti ar elektromotoru).
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Aizliegts braukt pa trasi un atrasties trasē, ja dalībnieks nav reģistrējies attiecīgajā distancē.
 • Dalībniekiem, atrodoties trasē, kā arī starta/finiša zonā vai arī iesildoties pirms sacensībām ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EUR.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.
 • Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
 • Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām informācijas teltī.

Dalībnieku ievērībai

 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Organizatori kopā ar tiesnešu kolēģiju ir tiesīgi veikt trases izmaiņas, ja nepārvaramās varas dēļ nav iespējams veikt paredzēto maršrutu.
 • Provizoriskie rezultāti tiek publicēti sacensību dienas vakarā www.maratoni.lv.
 • Rezultāti tiks izsūtīti sms veidā uz dalībnieku norādītajiem kontakttelefoniem
 • Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.
 • Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc sacensībām!

Sporta un Tautas distance

Ģimenes distance

Bērnu distance