6 Oct

Jūrmalas MTB velomaratons

NOLIKUMS

MTB Kalnu riteņbraukšanas sacensību un bērnu riteņbraukšanas sacensību nolikums
Jūrmalas novada teritorijā
2018. gada 6. oktobrī

Mērķis
Veicināt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās;
Popularizēt kalnu riteņbraukšanas sportu Jūrmalas pilsētā;
Veicināt Jūrmalas jauniešu pozitīvo attieksmi riteņbraukšanas sportam un sportiskam, aktīvam un veselīgam dzīves stilam;
Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties veselīgā sporta nodarbē;
Paaugstināt Latvijas un Jūrmalas pilsētas kalnu riteņbraucēju meistarības līmeni;
Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;

Organizators
acensības organizē SIA Alpha Baltic Media sadarbībā ar Jūrmalas novada domi un Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.
SIA „Alpha Baltic Media”, Stabu iela 19, Rīga, LV-1011, tālr. +371 67844425, sport@alphabaltic.lv

Tiesneši

Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprinātā tiesnešu brigāde
Sacensību galvenais tiesnesis – Ita Erta

Distances

47 km Sporta MTB distance. Distances veikšanas laikā satiksme īslaicīgi tiek apturēta abos braukšanas virzienā(os) – trases ir daļēji slēgtas satiksmei, līdz ar to, lūdzam, vietās, kur satiksme netiek apstādināta, ievērot CSN prasības. Trase marķēta šķēršļotā apvidū (lauku, mežu, zemes ceļi, takas, ūdens šķēršļi). Starta finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Laika limits distances veikšanai 2 h 30 min. Dalībniekiem, kuri Priedaines dzelzsceļa stacijas pārbrauktuvi sasniegs vēlāk kā 40 minūtes pēc distances starta sacencību tiesneši var liegt iespēju turpināt distanci.

47 km Tautas MTB distance. Distances veikšanas laikā satiksme īslaicīgi tiek apturēta abos braukšanas virzienā(os) – trases ir daļēji slēgtas satiksmei, līdz ar to, lūdzam, vietās, kur satiksme netiek apstādināta, ievērot CSN prasības. Trase marķēta šķēršļotā apvidū (lauku, mežu, zemes ceļi, takas, ūdens šķēršļi). Starta finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Laika limits distances veikšanai 2 h 30 min. Tautas distancē aizliegts piedalīties licenzētiem sportistiem ( sportistiem ar LRF licenzēm) izņemot MT1, MT2, FT1 un FT2 grupu dalībniekus. Dalībniekiem, kuri Priedaines dzelzsceļa stacijas pārbrauktuvi sasniegs vēlāk kā 40 minūtes pēc distances starta sacencību tiesneši var liegt iespēju turpināt distanci.

10 km Ģimenes brauciens. Distance marķēta pludmales zonā no Dzintariem līdz Lielupes iztekai jūrā. Starta finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Laika limits distances veikšanai 1 h 30 min.

300 m – 1000 m bērnu brauciens. Distance iekārtota starta/finiša zonā Majoru pludmalē.

Sacensību programma
Sacensības notiek 2020. gada 27. septembrī Jūrmalā.
Starta/finiša zona atrodas pludmales nogabalā posmā no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā līdz pludmales nogabalam Emelīnas iela – Pūpolu iela.

 

9:30 Sākas reģistrācija un numuru izsniegšana
10:00 Noslēdzas reģistrācija bērnu distancei
10:00 Noslēdzas numuru izsniegšana bērnu distancei
10:30 Starts bērnu distancei
11:30 Beidzas reģistrācija sporta distancei
11:30 Beidzas numuru izsniegšana sporta distancei
11:45 Atvērti koridori sporta distancei
11:45 Beidzas reģistrācija tautas distancei
11:45 Beidzas numuru izsniegšana tautas distancei
12:00 Starts sporta distancei
12:00 Beidzas reģistrācija ģimenes distancei
12:00 Beidzas numuru izsniegšana ģimenes distancei
12:05 Atvērti koridori tautas distancei
12:15 Starts tautas distancei
12:20 Atvērti koridori ģimenes distancei
12:30 Starts ģimenes distancei
12:40 Bērnu distances apbalvošana
~13:15 Paredzams finišs ģimenes distancei
~13:30 Paredzams finišs sporta distancei
~13:45 Paredzams finišs tautas distancei
14:30 Apbalvošana sporta un tautas distancēm
14:00 Laika limits ģimenes distancei
14:30 Laika limits sporta distancei

Dalības maksa

 • Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 04.10.2018. plkst. 23:59   www.maratoni.lv
 • Reģistrācija sacensību dienā notiek starta/finiša zonā reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 9:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 30 min pirms starta.
 • Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa viņam netiek atgriezta.
Reģistrācijas datums Sporta distance Tautas distance Ģimenes distance Bērnu distance
Reģistrējoties līdz 03.10.2018 10 EUR 10 EUR 5 EUR 5 EUR
Reģistrējoties sacensību dienā 15 EUR 15 EUR 10 EUR 10 EUR
 • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai (4. oktobris), rakstot uz sport@alphabaltic.lv. Pēc reģistrācijas noslēgšanās jāmaksā pilna sacensību organizatoru noteiktā cena attiecīgajā distancē.
 • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes/kļūdas/izmaiņas iespējams veikt līdz 3. oktobrim par to paziņojot rakstiski: sport@alphabaltic.lv
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.
 • Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas pirms sacensību sākuma;

 

Dalības maksā iekļauts

 • ēdināšana pēc finiša
 • dalībnieku aprīkojums (numuri, čipi, savilcēji, adatas, trašu kartes, bezmaksas ūdens nodrošinājums);
 • dzirdināšanas punkti distancē;
 • profesionāli sagatavota trase;
 • velosipēdu serviss sacensību vietā;
 • apsardzes pakalpojumi sacensību vietā;
 • balvas no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem
 • medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos;
 • Īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļas saņemšana pēc distances finiša.

Starta vietu ieņemšana

Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā.
Numuri tiek piešķirti balstoties uz reģistrācijas datumu – sporta, tautas un ģimenes distancēs.
Bērnu distancē koridori tiek veidoti pēc vecuma grupām, meitenes un zēni startē atsevišķi.

Vietas pa koridoriem

Koridors Sporta distance Tautas distance Ģimenes distance
1. 1-100 1001 – 1200 2001-2200
2. 101-200 1201-1400 2201-2400
3. Utt. Utt. Utt.

Dalībnieka numurs un laika mērīšanas čips
Sacensību numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā reģistrācijas teltī
Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta reģistrācijas teltī.
Numuriem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.
Dalībnieku numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.
Speciālas laika mērīšanas ierīces – čipi būs iestrādāti numuros.
Laika čipi nav jāatgriež.

Aktivitātes sacensību vietā

 • ēdināšana
 • velosipēdu serviss
 • medicīniskās palīdzības brigāde
 • apsardzes pakalpojumi
 • izbraukuma tirdzniecība
 • piepūšamās atrakcijas bērniem
 • radošās darbnīcas un spēles
 • svinīgā apbalvošanas ceremonija

Vecuma grupas

Sporta distance

Vīrieši Sievietes
Grupas kods Vecuma grupa Grupas kods Vecuma grupa
MS1 2000.-2001.g. FS1 2000.-2001.g.
MS2 1985.-1999.g. FS2 1985.-1999.g.
MS3 1973.-1984.g. FS3 1973.-1984.g.
MS4 1963.-1972.g. FS4 1963.-1972.g.
MS5 1962.g. un vecāki FS5 1962.g. un vecāki

Tautas distance

Vīrieši Sievietes
Grupas kods Vecuma grupa Grupas kods Vecuma grupa
MT1 2004.-2005.g. FT1 2004.-2005.g.
MT2 2002.-2003.g. FT2 2002.-2003.g.
MT3 1985.-2001.g. FT3 1985.-2001.g.
MT4 1963.-1984.g. FT4 1963.-1984.g.
MT5 1955.-1962.g. FT5 1955.-1962.g.
MT6 1954.g. un vecāki FT6 1954.g. un vecāki

Bērnu distance

Vīrieši Sievietes
Grupas kods Vecuma grupa Grupas kods Vecuma grupa
VB0 2014.g. un jaunāki SB0 2014.g. un jaunāki
VB1 2014.g. un jaunāki SB1 2014.g. un jaunāki
VB2 2012.-2013.g. SB2 2012.-2013.g.
VB3 2010.-2011.g. SB3 2010.-2011.g.
VB4 2008.-2009.g. SB4 2008.-2009.g.

Bērnu distance – B0 grupā startē tikai ar līdzsvara velosipēdiem (piemēram Dip Dap) līdz 4 gadu vecumam

Ģimenes distance

Vīrieši Sievietes
Grupas kods Vecuma grupa Grupas kods Vecuma grupa
MG5 2006.-2007.g. FG5 2006.-2007.g.

Apbalvošanas ceremonija

Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā.   Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

Sporta distance:

 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupā atsevišķi pa dzimumiem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

Tautas distance:

 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupā atsevišķi pa dzimumiem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

Bērnu distance:

 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupā atsevišķi pa dzimumiem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

Ģimenes distance:

 • Ģimenes distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiek fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas pārsteiguma balvas no sadarbības partneriem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

Komandu vērtējums

 • Komandas tiek vērtētas atsevišķi sporta un tautas distancēs.
 • Minimālais dalībnieku skaits, ko drīkst pieteikt komandā, lai iekļautu komandu vērtējumā, ir 4 dalībnieki.
 • Visiem komandas dalībniekiem, arī, ja tie reģistrējas individuāli, jābūt norādītam precīzam komandas nosaukumam.
 • Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots.
 • Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa. Gadījumā ja šādi nevar noteikt labāko komandu, augstāku vietu izcīna komanda kuras ātrākais sportists ir izcīnījis augstāku vietu.
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, kausu un diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas komandu vērtējumā sporta un tautas distancēs.
 • Komandu kopvērtējums netiek izdalīts atsevišķi vīriešiem un sievietēm.
 • Komandas var reģistrēt kā uzņēmumu, klubu vai neatkarīgās komandas
 • Nav ierobežota dalībnieku pilsonība.

Vispārīgie noteikumi

 • Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.
 • Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.)
 • Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā un nav paredzēts braukšanai pa ielām. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.
 • Sacensībās ir aizliegts piedalīties ar e-bike tipa velosipēdiem ( velosipēdi kuri aprīkoti ar elektromotoru).
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Aizliegts braukt pa trasi un atrasties trasē, ja dalībnieks nav reģistrējies attiecīgajā distancē.
 • Dalībniekiem, atrodoties trasē, kā arī starta/finiša zonā vai arī iesildoties pirms sacensībām ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EUR.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.
 • Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
 • Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām informācijas teltī.

Dalībnieku ievērībai

 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Organizatori kopā ar tiesnešu kolēģiju ir tiesīgi veikt trases izmaiņas, ja nepārvaramās varas dēļ nav iespējams veikt paredzēto maršrutu.
 • Provizoriskie rezultāti tiek publicēti sacensību dienas vakarā www.maratoni.lv.
 • Rezultāti tiks izsūtīti sms veidā uz dalībnieku norādītajiem kontakttelefoniem
 • Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.
 • Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc sacensībām!

Sporta un Tautas distance

Ģimenes distance

Bērnu distance