23 Apr

Viedais meža maratons

NOLIKUMS

Viedais meža maratons
23.04.2022
SACENSĪBU NOLIKUMS

 

Mērķis un uzdevumi

 • Iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, aktīva līdzdalība sporta un aktīvās atpūtas pasākumos.
 •  Sabiedrības informēšana un līdzdalība sporta un aktīvās atpūtas pasākumos veicināšana.
 • Popularizēt aktīvu dzīvesveidu un veicināt zināšanu iegūšanu.
 • Izzināt procesu par mežiem, kas ir atbildīga meža apsaimniekošana, meža nozares produkcijas un koksnes kā atjaunojama materiāla priekšrocībām.
 • Paaugstināt cilvēkresursu prasmju līmeni.
 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
 • Veicināt skriešanas kā veselīga un sportiska dzīves veida sastāvdaļu.

Organizators

Sacensības organizē Biedrība MARATON

Distances

 • 6 km distance. Starta/finiša zona atrodas Ogres Zilo kalnu slēpošanas trases starta laukumā. Trase marķēta Ogres Zilajos kalnos. Trasē atrodas seši kontrolpunkti, kas uzrādīsies pēc kārtas, sasniedzot  katru  no kontrolpunktiem Loquiz aplikācijā un katrā kontrolpunktā jāatbild uz jautājumu, kas atvēries sasniedzot kontrolpunktu nomarķētajā trasē. Jautājumi un atbildes tiek veidoti par mežsaimniecību, katram jautājumam ir a vai b pareizā atbilde. Trases segums- meža takas un ceļi. Laika limits 2h stunda.
 • 3 km distance. Starta/finiša zona atrodas Ogres Zilo kalnu slēpošanas trases starta laukumā. Trase marķēta Ogres Zilajos kalnos. Trasē atrodas trīs kontrolpunkti, kas uzrādīsies pēc kārtas, sasniedzot  katru  no kontrolpunktiem Loquiz aplikācijā un katrā kontrolpunktā jāatbild uz jautājumu, kas atvēries sasniedzot kontrolpunktu nomarķētajā trasē. Jautājumi un atbildes tiek veidoti par mežsaimniecību, katram jautājumam ir a vai b pareizā atbilde. Trases segums- meža takas un ceļi. Laika limits 1,5h stunda.

Skrējienu dalībniekiem ir nepieciešams viedtālrunis ar lejuplādētu aplikāciju- Loquiz(https://g.co/kgs/hHfxho). Lai rezultāts tiktu ieskaitīts ir jāatbild uz visiem kontrolpunktu jautājumiem. Par katru nepareizu atbildi dalībnieks saņem +30sek. pie sacensību finiša rezultāta. Katrā vecumu grupā rezultātu aprēķina- finiša laikam pieskaitot nepareizo atbilžu skaitu reizinot ar 30sekundēm.

Reģistrējoties, dalībniekiem tiks izsniegts QR kods ar kuru aplikācijā Loquiz būs iespējams noskanēt un sākt spēli. Pirms spēles sākuma aplikācijā jāaizpilda Team name: dalībnieka sacensību numurs un  Team members: vārds, uzvārds.

Sacensību programma

9:30Sākas reģistrācija un numuru izsniegšana
10:45Beidzas reģistrācija 3 km distancei
11:00Beidzas reģistrācija 6 km distancei
11:30Beidzas numuru izsniegšana 3 km distancei
11:40Atvērts starta koridors 3km distancei
11:45Starts 3km distancei
11:50Beidzas numuru izsniegšana 6 km distancei
11:55Atvērts starta koridors 6km distancei
12:00Starts 6km distancei
~12:10Finišs 3km distances līderiem
~12:40Finišs 6 km distances līderiem
13:15Laika limits 3 km distancei
13:30Laika limits 6 km distance
14:30Apbalvošana 3 km un 6 km distancēm

!!! Starta laiki var tikt nedaudz mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem, par to savlaicīgi paziņojot.

Reģistrācija

Iepriekšējā reģistrācija sacensībām beidzas 21. aprīlī plkst. 18:00
Reģistrēties iespējams www.maratoni.lv.

Īpašie nosacījumi:

Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes iespējams labot līdz 21.04. plkst. 18:00, par to paziņojot rakstiski uz e-pastu: info@maratoni.lv.
Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai – 21.04. plkst. 18:00., rakstot uz info@maratoni.lv.

Reģistrācija sacensību dienā:

Reģistrācija notiek pasākuma norises vietā, reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 9:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas stundu pirms starta.

Dalībniekiem tiek nodrošināts

 • Ūdens katram dalībniekam
 • Profesionāli sagatavota trase
 • Balvas no sacensību organizētājiem
 • Dalībnieka numurs un laika kontrole
 • Rezultātu nodrošināšana
 • Mediķu palīdzība

Starta vietu ieņemšana

 • Skriešanas distancēs dalībnieki ieņem starta vietas atbilstoši skriešanas ātrumam
 • Starta numuri tiek piešķirti, balstoties uz reģistrēšanās datumu

Dalībnieka numurs

 • Sacensību numurs dalībniekiem tiks izsniegts sacensību dienā reģistrācijas punktā.
 • Piedaloties sacensībās, numuram jābūt piestiprinātam pie krūtīm.
 • Sacensību dalībniekiem tiks izsniegtas arī speciālas laika mērīšanas ierīces (čipi), kuras būs piestiprinātas numuriem otrā pusē. Čipu nedrīkst locīt vai kā savādāk bojāt.
 • Starta numuru nedrīkst nodot citai personai.

Vecuma grupas

6 km skriešanas distance
SievietesVīrieši
B2006.-2007. dz. gadsB2006.-2007. dz. gads
A2004.-2005. dz. gadsA2004.-2005. dz. gads
Open2003. dzimšanas gads un vecākiOpen2003. dzimšanas gads un vecāki
3 km skriešanas distance
SievietesVīrieši
D2010. dz. gads un jaunākasD2010. dz. gads un jaunāki
C2008.-2009. dz. gadsC2008.-2009. dz. gads

Dalības maksa

Visiem dalībniekiem dalība pasākumā bez maksas.

Apbalvošana

 • Katras konkrētās distances apbalvošanas ceremonijas notiek, līdzko tiesneši ir apkopojuši rezultātus. Aptuvenais gaidīšanas laiks līdz 1 stundai.
 • Pēc pasākuma atbalstītāju lūguma visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.
 • Vecumu grupu apbalvošana notiek sekojošās distancēs: 6 km, 3 km.

Aktivitātes sacensību vietā

 • pasākuma vadītājs;
 • balvas no organizētājiem;
 • svinīgā apbalvošanas ceremonija;

Sacensību atcelšana un pārcelšana

Sacensības var tikt atceltas vai pārceltas nepārvaramu dabas apstākļu dēļ (vētra, plūdi utt.), kas radītu draudus dalībnieku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot organizatoru mājas lapā, izsūtot e-pastu datu bāzē pieejamajiem sportistiem, kā arī izziņojot masu medijos.

Vispārīgie noteikumi

 • Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Piesakoties sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, bet nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni sacensībās.
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 • Sacensību distances veikšanas laikā jāievēro tiesneša norādītais maršruts un distances koridors, no kura dalībnieks dodas distancē.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
 • Sacensību dalībnieki, distances veikšanas laikā, ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava distances beigām. Pretenzijas tiek pieņemtas, dalībniekam iemaksājot 30 eiro drošības naudu. Pamatotu pretenziju gadījumā nauda tiek atgriezta.
 • Provizoriskie rezultāti tiks publicēti www.maratoni.lv sacensību dienas vakarā
 • Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: info@maratoni.lv ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc sacensību dienas.
 • Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.
 • Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67844425.
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EIRO.